" />
Risk Analiz Örneği
Risk Analiz Örneği

Risk Analiz Örneği

Aşagida yükesekte çalışma konulu  risk analiz örneği verilmiştir. Bu risk değerlendirme örnekleri sadace bilgilendirme amaçlıdır. burada bahsedilen riskler sizin işyerinize uygun olmayabilir. risk analizleri işin; amacının yapılacagın yerin, hava kosullarının, kullanılacak malzemelerin, kullanılacak KKD lerin , iş yapacak çalışanın, işin hızının, da hesaba katılması gereken kompleks bir çalışmadır. Hiç bir risk analizi direk olarak başka bir iş yerine uymaz. 

Firmamız Türkiye genel olmak üzere Ankarada risk analizi yapmaktadır. fiyat almak için lütefen TEKLİF AL sayfamızı ziyaret edinir 

Risk Analiz Örneği


Faaliyet Tanımı

Bu genel amaçlı risk analizi ve düzenlemeleri, çalışanlar ve müteahhitler tarafından yürütülen yüksek yerlerde çalışma için kıyı tesisinde bir iskelenin kurulması ve sökülmesi işlerini kapsar.

Riskle Karşı Karşıya olan Kişiler

 

İskele kuran ve/veya söken personel, özellikle aşağıdaki tehlikeler nedeniyle risk altındadır. Alandaki diğer kişiler de düşen nesneler ya da iskelenin çökmesi nedeniyle risk altında olabilir. Tehlikeler

İskele kurma veya sökmeyle ilişkili önemli tehlikeler şunlardır:

 

·         İskelenin Çökmesi,

·         Olumsuz Hava Şartları (Şiddetli Rüzgar, Yağmur, Kar)

·         Düşen Nesneler,

·         İnsanların İskeleden Düşmesi,

·         Yetersiz Aydınlatma

·         Açık Izgara (geçerliyse),

·         Erişim / Çıkış

·         Vücudun Çeşitli Kısımlarının İskele Aksamları Arasına, ya da Aksamlar ile Yüzeyler Arasına Sıkışması,

·         İskele Aksamlarının İnsanlara Ya da Teçhizata Çarpması

·         Çarpma / Engeller

·         Sıcak / Soğuk Yüzeylerle Temas.

Diğer tehlikeler arasında aşağıdakiler sayılabilir, ancak tehlikeler bunlarla sınırlı değildir:

·         Parçacıklar (Tahta Kesme İşleminden Kaynaklanan Toz, Boru Döşemeden Kaynaklanan Döküntü),

·         Keskin Kenarlar, Talaş Kesikleri, Törpülemeleri, El Testerelerine Temas,

·         Aşırı Ortam Sıcaklığı

·         İskele Malzemelerinin İstiflenmesi ve Depolanması

 

 Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Aşağıdaki düzenlemelerin, yukarıdaki tehlikelerden kaynaklanan riski ortadan kaldırması veya tolere edilebilir bir düzeye indirmesi gerekir.

Tehlikelerin belirlenmesine, büyüklüklerinin ve ortaya çıkma ihtimallerinin analizi ile kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve değerlendirmesine dayalı olarak yapılan risk değerlendirmesi dosyalanır.

Yukarıda belirtilmemiş daha başka tehlikelerin de belirlenmesi halinde uygun düzenlemelerin ayrıntılarıyla birlikte ilave risk değerlendirmelerinin yapılıp bu değerlendirmeye eklenmesi gerekir.

 

DÜZENLEMELER

 

Planlama ve Organize Etme

Uygun Kıdemli Kişi, özel alan tehlikelerini, alan içindeki diğer kişileri ve faaliyetleri de dikkate alarak iskelenin iş yerine emniyetli ve etkili bir şekilde kurulmasını ve sökülmesini sağlayacaktır. Kuşkulu hallerde, danışmak üzere Emniyet Danışmanına baş vurulacaktır.

Teftişleri yürütmek üzere işinin ehli gözetimciler görevlendirilecektir. Tüm İskeleler, kalifiye bir kişinin doğrudan gözetimi altında iskele ustaları tarafından kurulacak, tadil edilecek veya sökülecektir.

Çalışma İzni Veren Makam, aşağıdaki teçhizatın temin edilmesini ve bakımlarının yapılmasını sağlayacaktır:

·         2 metrenin üstündeki işlerde kullanılmak üzere emniyet koşumu (halatı)

·         koruyucu giysiler (emniyet kaskı (baret), emniyet ayakkabıları, eldivenler, aşırı soğuk havalarda ısıtıcı),

·         Göz koruma,

·         işitme koruma (İş Yeri Gürüldü Değerlendirmesi uyarınca gerekliyse),

·         iletişim (emniyet gözetlemeden kumanda odasına), eğer sıcak çalışma söz konusuysa.

İş planı, aşırı sıcak havalarda yeterli dinlenme molaları içerecektir.

                Yönetim kontrolü

Yukarıda belirtildiği şekilde Uygun Kıdemli Kişi veya tayin edilmiş temsilci tarafından yetki verilmediği sürece hiç kimse iskele kurmayacak, iskelede tadilat yapmayacak, ya da iskele sökmeyecektir. Gözetimci, bir iskele kurulurken, üzerinde tadilat yapılırken, ya da sökülürken, aşağıdakileri sağlayayacaktır:

 

·         İskelelerle Çalışma ve Özel Çelik İskele Yapıları için BS 5973 : 1993 sayılı Uygulama Kurallarına uygunluk,

·         onaylanmış iskelenin incelenmesi ve sonrasında etiketlenmesi,

·         yük taşıma kapasitesine uygunluk,

·         aşırı hava şartlarında iş durdurulacak ve iş yerinin emniyeti sağlanacaktır,

·         aşırı hava şartlarının ortadan kalkmasını müteakip işe devam etmeden önce iskelenin incelenmesi,

·         işin denizde yapılıyor olması halinde yedek deniz taşıtı hazır bekletilecek, cankurtaran görevlisi yerinde olacak, denize düşenlerin tahliyesi için önlem alınacak,

·         elle indirip kaldırma değerlendirmesine uygunluk,

·         koruma parmaklıkları ve toe / kicker boards are fitted

·         İskele alanının etrafına bariyer konulması, ikaz afişleri / ilanları asılması ve erişim kısıtlaması uygulanması,

·         alan içindeki hassas, kırılgan teçhizatın not edilmesi,

·         iskele malzemelerinin kaldırılması, indirilmesi, depolanması için emniyetli yöntemlerin kullanılması,

·         yüksek standartta düzenlilik

·         kullanılmayan malzeme ve aletlerin iskeleden uzaklaştırılması ya da iskeleye sabitlenmesi,

·         2 metrenin üstünde yüksekliklerde çalışırken uygun düşme halatlarının bağlanması,

·         merdivenlerin sabitlenmesi,

·         yeterli aydınlatma sağlanması,

·         döşemedeki açık alanların bariyerle veya parmaklıkla çevrilmesi,

·         erişim / çıkış güzergahlarının açık olması ve alternatif kaçış güzergahlarının bulunması,

·         engellere, çıkıntıları, sıcak / soğuk yüzeylere dikkat edilmesi,

·         tahtaların sıcak yüzeylerden korunması,

·         kesik yüzeylerde koruma sağlanması,

·      geçerli olduğu hallerde iş yeri gürüldü değerlendirmesi ve kapalı alan risk değerlendirmesi sonuçlarına uyulması.

 

                 Ciddi ya da Yakın Tehlike Prosedürleri

İskele teçhizatında fark edilen kusurların anında rapor edilmesi ve incelenmesi gerekir.

İzleme ve Gözden Geçirme

Muayeneler

Çalışma İzni Veren Makam, yetkili bir kişi veya kişiler tarafından yapılacak düzenli teftişler düzenleyerek teçhizatın, tesislerin ve iş uygulamalarının bu standartlara uygunluğunun devamını sağlayacaktır.

Yeni veya kiralanan tüm iskele malzeme ve aksamları, kullanılmadan önce kalifiye bir eleman tarafından incelenecek ve kullanım onayı verilecektir. Teftişlerin (incelemelerin) bir kaydı tutulacak ve Bakım Bölümünde saklanacaktır.

Bu risk değerlendirmesi ve düzenlemeler, ikişer yıl aralıklarla, ya da rapor edilmiş bir şikayet, olay, ya da kaza sonrasında veya faaliyetin değiştiği hallerde gözden geçirile cektir.

 

Referanslarımızdan Bazıları